Pacientu ievērībai

Pacientu ievērībai!

  • Kopējais pacienta iemaksas apmērs par katru stacionēšanas reizi vienā slimnīcā nedrīkst pārsniegt 355,72 EUR. Piemērs – ja Jums par uzturēšanos stacionārā ir jāmaksā vairāk nekā 355,72 EUR (250 Ls), tad Jūs apmaksājat 355,72 EUR (250 Ls), bet atlikušo summu sedz valsts.
  • Pacienta iemaksu kopsumma par ambulatorajiem un stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem kalendārā gada laikā nedrīkst pārsniegt 569,15 EUR. Piemērs – ja pacienta iemaksu kopsumma pārsniedz 569,14 EUR gadā, tad pacients apmaksā 569,14 EUR, bet atlikušo summu sedz valsts.
  • Svarīgi zināt, ka lielāko ārstēšanās izmaksu daļu sedz valsts, jo pacientu iemaksas un līdzmaksājumi sastāda tikai nelielu daļu no ārstēšanas izmaksām.