Rekvizīti

Valsts SIA „Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca”

Zobārstniecības un sejas ķirurģijas centrs

 

Reģistrācijas Nr. LV40003457109

Juridiskā adrese: Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1012

Faktiskā adrese: Dzirciema ielā 20, Rīga, LV-1007

 

Banka: AS SEB Banka, kods UNLALV2X

IBAN: LV55UNLA0003001609331